RESOLEM TOTS ELS TEUS DUBTES

Preguntes freqüents

Què és una Assegurança de Vida?

És un producte que contractes per a responsabilitzar-te de la tranquil·litat i el futur de la teva família en cas que moris o et vegis afectat per una invalidesa o malaltia greu. Quan això ocorre, els beneficiaris de l’assegurança reben una quantitat de diners que es denomina «capital». Aquesta protecció financera permetrà, a tu i a les teves persones volgudes conservar la seva qualitat de vida i prosseguir amb els vostres projectes.

Quant costa l'Assegurança de Vida?

En funció del capital que triïs, pagaràs una prima més alta o més baixa, encara que hi ha també altres factors que influeixen en el seu cost, com l’edat o el risc associat a la teva professió i activitats d’oci. Si el risc és elevat, s’aplica un recàrrec a la prima. El pagament de la prima pot realitzar-se de manera anual, semestral i trimestral. En aquesta pàgina web podràs contractar la teva assegurança de vida i calcular la teva tarifa.

Què cobreix l'Assegurança de Vida?

La garantia fonamental i imprescindible en una assegurança de vida és la de defunció per qualsevol causa, ja sigui per malaltia o accident. En aquest cas, Asisa Vida cobreix el pagament del capital contractat als teus beneficiaris. Això és el que coneixem com l’assegurança bàsica. Per a complementar l’assegurança bàsica, pots afegir altres opcionals: incapacitat permanent i absoluta per qualsevol causa ; defunció per accident¸ defunció per accident de circulació, incapacitat permanent i absoluta per accident i incapacitat permanent i absoluta per accident de circulació. Cadascuna d’elles implica el pagament del capital contractat en la garantia principal.

Quins avantatges ofereix Asisa Vida?
 • Confiança. Saps que Asisa Vida pagarà el capital contractat sigui com sigui.
 • Compromís. Asisa porta més de 35 anys preocupant-se per la salut dels seus assegurats, ara Asisa Vida s’ocuparà també que als teus no els falti res si tu no estàs.
 • Flexibilitat. Pots contractar qualsevol capital a partir de 18.000 euros.
 • Possibilitat d’assegurar-te encara que les teves activitats professionals o d’oci impliquin pràctiques de risc.
 • No hi ha recàrrec per fraccionament del pagament.
Glossari de termes clau
 • Capital assegurat: els diners que rebran els teus hereus en cas de defunció o tu mateix, com a assegurat, en cas d’incapacitat permanent i absoluta. En general, és la quantitat establerta en la pòlissa que representa el límit màxim de la indemnització per a cadascuna de les garanties.
 • Prima: el preu de l’assegurança a l’any. Actualment en Asisa Vida hem eliminat el recàrrec per fraccionament en aquest producte.
 • Assegurador: ASISA VIDA SEGUROS SAU, entitat emissora de la pòlissa que assumeix la cobertura dels riscos dins dels límits pactats.
 • Assegurat: la persona que figura en el contracte i sobre la qual s’estableix l’assegurança, de manera que la seva defunció o invalidesa origina el pagament del capital contractat.
 • Beneficiari: cadascuna de les persones designades pel prenedor de l’assegurança per al cobrament de les indemnitzacions que corresponguin derivades de la pòlissa. En cas que el beneficiari sigui el banc per a la cancel·lació del capital pendent d’una hipoteca, cal indicar l’entitat bancària i el número de compte d’aquesta hipoteca.
 • Prenedor: la persona que, juntament amb l’Assegurador, subscriu la pòlissa.
 • Pòlissa: el document que conté les condicions reguladores de l’assegurança.
Truca gratis al 911 965 048
contratacionvida@asisavida.es

Horari d'atenció

De dillunss a divendres.
De 9 a 14h i de 16 a 18.30h.