ASISA VIDA TRANQUIL·LITAT HIPOTECA

La seguretat dels teus, assegurada

Amb Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca no hauràs de preocupar-te pels pagaments de la hipoteca en cas que tu faltis. Una assegurança que garanteix l’estabilitat financera de la teva família enfront d’impagaments de la hipoteca en cas de defunció o incapacitat amb una prestació econòmica.

Cobreix el teu préstec hipotecari i garanteix l’estabilitat financera de la teva família

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és l’assegurança que salda les quotes pendents del teu préstec hipotecari en cas de defunció o incapacitat absoluta permanent per qualsevol causa. El salvavides que necessita la teva família si tu no estàs.

Amb la nova Llei Hipotecària, els bancs ja no poden vincular una hipoteca a la compra d’una assegurança. Davant aquesta situació, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca protegeix i garanteix l’estabilitat financera de la teva família davant qualsevol desgràcia que pogués succeir, cobrint els pagaments pendents de la hipoteca en cas que faltis.

Si tens entre 18 i 64 anys, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és l’assegurança de vida que necessites

Si tens entre 18 i 64 anys i cerques una assegurança de vida hipotecari, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és l’assegurança de vida que necessites per a protegir la teva família davant qualsevol situació desagradable.

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca indemnitzarà a la teva família amb un capital d’entre 18.000 i 300.000 euros en cas de defunció, incapacitat permanent o absoluta per qualsevol causa, per a així fer front als pagaments del teu préstec hipotecari pendents.

Documentació de l’assegurança

Tens a la teva disposició els següents documents:

Cobreix el teu préstec hipotecari i garanteix l’estabilitat financera de la teva família

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és l’assegurança que salda les quotes pendents del teu préstec hipotecari en cas de defunció o incapacitat absoluta permanent per qualsevol causa. El salvavides que necessita la teva família si tu no estàs.

Amb la nova Llei Hipotecària, els bancs ja no poden vincular una hipoteca a la compra d’una assegurança. Davant aquesta situació, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca protegeix i garanteix l’estabilitat financera de la teva família davant qualsevol desgràcia que pogués succeir, cobrint els pagaments pendents de la hipoteca en cas que faltis.

Si tens entre 18 i 64 anys, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és l’assegurança de vida que necessites

Si tens entre 18 i 64 anys i cerques una assegurança de vida hipotecari, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és l’assegurança de vida que necessites per a protegir la teva família davant qualsevol situació desagradable.

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca indemnitzarà a la teva família amb un capital d’entre 18.000 i 300.000 euros en cas de defunció, incapacitat permanent o absoluta per qualsevol causa, per a així fer front als pagaments del teu préstec hipotecari pendents.

Documentació de l’assegurança

Tens a la teva disposició els següents documents:

Descobreix Asisa Vida Accidents

Una assegurança d’accidents individual, únic en el mercat assegurador espanyol, que cobreix els dos riscos més importants que poden derivar d’un accident; la Incapacitat Absoluta Permanent (IPA) i la defunció.
Assegurances de vida

CALCULA LA TEVA ASSEGURANÇA

Tranquil·litat hipotecaCapital 30.000

Per capitals superios a 150.000 € contacta amb nosaltres

Quota Anual--€/any
Si tens més de 64 anys, dirigeix-te a la teua delegació d'ASISA més propera per assessorar-te de les assegurances que pots contractar

Garanties de la pòlissa


Recorda tenir a prop el teu DNI i la teva compta bancària per la contractació