ASISA VIDA ACCIDENTES COMPROMISO

A seguridade dos teus, garantida

ASISA Vida Accidentes Compromiso éo único seguro que premia a permanencia aumentando un 5% o capital contratado e mantendo a prima constante durante 10 anos.

Un seguro de accidentes individual, único no mercado asegurador español

O noso seguro está deseñado para cubrir os dous riscos máis importantes que poden derivar dun accidente: a incapacidade absoluta permanente (IPA) e o falecemento.

En ambos casos, o asegurado (no caso de IPA) ou os seus beneficiarios (no caso de falecemento) recibirán un capital que parte dos 30 000 €, e que aumentará de forma automática nun 5 % para cada unha das garantías cada ano, mantendo a prima anual constante durante 10 anos. Desta forma, o capital que percibirá será o seguinte:

ANOS CAPITAL PRIMA ANUAL
1 30.000 39,9
2 31.500 39,9
3 33.075 39,9
4 34.728 39,9
5 36.465 39,9
6 38.288 39,9
7 40.202 39,9
8 42.213 39,9
9 44.323 39,9
10 46.539 39,9

Se tes entre 18 e 64 anos, Asisa Vida Accidentes Compromiso é o seguro que necesitas

Asisa Vida Accidentes Compromiso é un seguro a 10 anos.

Cunha prima anual de 39,90 euros, cubre o falecemento e a incapacidade permanente absoluta por accidente cun capital inicial de 30.000 euros. Despois, cada ano o capital aumenta un 5 %. Porque en Asisa Vida premiamos a túa fidelidade.

• Económico

É un seguro completo e moi económico. A pesar de incrementar o capital anualmente, mantén unha prima constante de 39,90 euros.

• Sinxelo

Máis sinxelo imposible. Asisa Vida Accidentes Compromiso ten unha prima única para todas as idades e profesións contratables. Tan só exclúe 10 profesións polo seu alto risco de accidentes (antenista, bombeiro, electricista de alta tensión, jockey profesional, leñador, instalador de tellados, coidador de animais de zoo, toureiro, banderilleiro ou picador, estibador, funcionario de prisións).

• Fidelizador

Un seguro que premia a túa fidelidade, aumentando o capital con cada ano de permanencia.

• Retribución

A maior mantemento do cliente, maior retribución.

Documentación do seguro

Tes á túa disposición os seguintes documentos:

Un seguro de accidentes individual, único no mercado asegurador español

O noso seguro está deseñado para cubrir os dous riscos máis importantes que poden derivar dun accidente: a incapacidade absoluta permanente (IPA) e o falecemento.

En ambos casos, o asegurado (no caso de IPA) ou os seus beneficiarios (no caso de falecemento) recibirán un capital que parte dos 30 000 €, e que aumentará de forma automática nun 5 % para cada unha das garantías cada ano, mantendo a prima anual constante durante 10 anos. Desta forma, o capital que percibirá será o seguinte:

ANOS CAPITAL PRIMA ANUAL
1 30.000 39,9
2 31.500 39,9
3 33.075 39,9
4 34.728 39,9
5 36.465 39,9
6 38.288 39,9
7 40.202 39,9
8 42.213 39,9
9 44.323 39,9
10 46.539 39,9
Se tes entre 18 e 64 anos, Asisa Vida Accidentes Compromiso é o seguro que necesitas

Asisa Vida Accidentes Compromiso é un seguro a 10 anos.

Cunha prima anual de 39,90 euros, cubre o falecemento e a incapacidade permanente absoluta por accidente cun capital inicial de 30.000 euros. Despois, cada ano o capital aumenta un 5 %. Porque en Asisa Vida premiamos a túa fidelidade.

• Económico

É un seguro completo e moi económico. A pesar de incrementar o capital anualmente, mantén unha prima constante de 39,90 euros.

• Sinxelo

Máis sinxelo imposible. Asisa Vida Accidentes Compromiso ten unha prima única para todas as idades e profesións contratables. Tan só exclúe 10 profesións polo seu alto risco de accidentes (antenista, bombeiro, electricista de alta tensión, jockey profesional, leñador, instalador de tellados, coidador de animais de zoo, toureiro, banderilleiro ou picador, estibador, funcionario de prisións).

• Fidelizador

Un seguro que premia a túa fidelidade, aumentando o capital con cada ano de permanencia.

• Retribución

A maior mantemento do cliente, maior retribución.

Documentación do seguro

Tes á túa disposición os seguintes documentos:

Descubre Asisa Vida Tranquilidade

Protexemos o benestar e o futuro dos teus en caso de falecemento ou incapacidade permanente. Como o facemos? Dando unha prestación económica aos que máis queres en caso de enfermidade ou accidente.
Seguros de vida

CALCULA O TEU SEGURO

AccidentesCapital 30.000

Para capitais superiores a 150.000 € contacte con nós

Cuota Anual--€/ano
Se tes máis de 64 anos, vai ao teu delegación de ASISA máis próximo para aconsellalo sobre o seguro que pode contratar

Recorda ter a man o teu DNI e a túa conta bancaria para a contratación