RESOLEM TOTES LES TEUES DUBTES

Preguntes freqüents

Què és una Assegurança de Vida?

És un producte que contractes per a responsabilitzar-te de la tranquil·litat i el futur de la teua família en el cas que muires o et veges afectat per una invalidesa o malaltia greu. Quan açò ocorre, els beneficiaris del segur reben una quantitat de diners que es denomina «capital». Esta protecció financera permetrà, a tu i a les teues persones volgudes conservar la seua qualitat de vida i prosseguir amb els vostres projectes

Quant costa l'Assegurança de Vida?

En funció del capital que tries, pagaràs una cosina més alta o més baixa, encara que hi ha també altres factors que influïxen en el seu cost, com l’edat o el risc associat a la teua professió i activitats d’oci. Si el risc és elevat, s’aplica un recàrrec a la prima. El pagament de la prima pot realitzar-se de forma anual, semestral i trimestral. En esta pàgina web podràs contractar la teua assegurança de vida i calcular la teua tarifa.

Què cobrix l'Assegurança de Vida?

La garantia fonamental i imprescindible en una assegurança de vida és la de “defunció per qualsevol causa”, ja siga per malaltia o accident. En este cas, Asisa Vida cobrix el pagament del capital contractat als teus beneficiaris. Açò és el que coneixem com el segur bàsic. Per a complementar el segur bàsic, pots afegir altres opcionals: incapacitat permanent i absoluta per qualsevol causa ; defunció per accidente, defunció per accident de circulació, incapacitat permanent i absoluta per accident i incapacitat permanent i absoluta per accident de circulació.

Quines avantatges oferix Asisa Vida?
 • Confiança. Saps que Asisa Vida pagarà el capital contractat siga quin siga.
 • Compromís. Asisa porta més de 35 anys preocupant-se per la salut dels seus assegurats, ara Asisa Vida s’ocuparà també de que als teus no els falte res si tu no estàs.
 • Flexibilitat. Pots contractar qualsevol capital a partir de 18.000 euros.
 • Possibilitat d’asegurarte aunque les teues activitats professionals o d’oci impliquen pràctiques de risc
 • No hi ha recàrrec per fraccionament del pagament.
Glossari de terminos clau
 • Capital assegurat: el diners que rebran els teus hereus en cas de defunció o tu mateix, com assegurat, en cas d’incapacitat permanent i absoluta. En general, és la quantitat establida en la pòlissa que representa el límit màxim de la indemnització per a cada una de les garanties
 • Prima: el preu del segur a l’any. Actualment en Asisa Vida hem eliminat el recàrrec per fraccionament en este producte.
 • Assegurador: ASISA VIDA SEGUROS SAU, Entitat emissora de la pòlissa que assumix la cobertura dels riscos dins dels límits pactats.
 • Assegurat: la persona que figura en el contracte i sobre la qual s’establix el segur, de manera que la seua defunció o invalidesa origina el pagament del capital contractat.
 • Beneficiari: cada una de les persones designades pel beneficiari de l’assegurança per al cobrament de les indemnitzacions que corresponguen derivades de la pòlissa. En el cas que el beneficiari siga el banc per a la cancel·lació del capital pendent d’una hipoteca, cal indicar l’entitat bancària i el número de compte d’eixa hipoteca.
 • Prenedor: la persona que, junt amb l’Assegurador, subscriu la pòlissa.
 • Pòlissa: el document que conté les condicions reguladores del segur.
Crida gratis al 911 965 048
contratacionvida@asisavida.es

Horari d'atenció

De dilluns a divendres.
De 9 a 14h i de 16 a 18.30h