ASISA VIDA TRANQUIL·LITAT HIPOTECA

La seguretat dels teus, garantida

Amb Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca no hauràs de preocupar-te pels pagaments de la hipoteca en el cas que tu faltes. Un segur que garantix l’estabilitat financera de la teua família enfront d’impagaments de la hipoteca en cas de defunció o incapacitat amb una prestació econòmica.

Cobrix el teu préstec hipotecari i garanteix l’estabilitat financera de la teua família

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és el segur que salda les quotes pendents del teu préstec hipotecari en cas de defunció o incapacitat absoluta permanent per qualsevol causa. El salvavides que necessita la teua família si tu no estàs.

Amb la nova Llei Hipotecària, els bancs ja no poden vincular una hipoteca a la compra dún segur. Davant aquesta situació, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca protegeix i garanteix l’estabilitat financera de la teva família davant qualsevol desgràcia que pogués succeir, cobrint els pagaments pendents de la hipoteca en cas que faltis.

Si tens entre 18 i 64 anys, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és el segur de vida que necessites

Si tens entre 18 i 64 anys i cerques un segur de vida hipotecari, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és el segur de vida que necessites per a protegir la teua família davant qualsevol situació desagradable.

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca indemnitzarà a la teua família amb un capital d’entre 18.000 i 300.000 euros en cas de defunció, incapacitat permanent o absoluta per qualsevol causa, per a així fer front als pagaments del teu préstec hipotecari pendents.

Documentació del segur

Tens a la teua disposició els següents documents:

Cobrix el teu préstec hipotecari i garanteix l’estabilitat financera de la teua família

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és el segur que salda les quotes pendents del teu préstec hipotecari en cas de defunció o incapacitat absoluta permanent per qualsevol causa. El salvavides que necessita la teua família si tu no estàs.

Amb la nova Llei Hipotecària, els bancs ja no poden vincular una hipoteca a la compra dún segur. Davant aquesta situació, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca protegeix i garanteix l’estabilitat financera de la teva família davant qualsevol desgràcia que pogués succeir, cobrint els pagaments pendents de la hipoteca en cas que faltis.

Si tens entre 18 i 64 anys, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és el segur de vida que necessites

Si tens entre 18 i 64 anys i cerques un segur de vida hipotecari, Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca és el segur de vida que necessites per a protegir la teua família davant qualsevol situació desagradable.

Asisa Vida Tranquil·litat Hipoteca indemnitzarà a la teua família amb un capital d’entre 18.000 i 300.000 euros en cas de defunció, incapacitat permanent o absoluta per qualsevol causa, per a així fer front als pagaments del teu préstec hipotecari pendents.

Documentació del segur

Tens a la teua disposició els següents documents:

Descobrix Asisa Vida Accidents

Un segur d’accidents individual, únic en el mercat assegurador espanyol, que cobrix els dos riscos més importants que poden derivar d’un accident; la Incapacitat Absoluta Permanent (IPA) i la defunció.
Segurs de vida

CALCULA EL TEU SEGUR

Tranquil·litat hipotecaCapital 30.000

Per a capitals superiors a 150.000 € contacte en nosatres

Quota Anual--€/any
Si tens més de 64 anys, dirigeix-te a la teua delegació d'ASISA més propera per assessorar-te de les assegurances que pots contractar

Garanties de la pòlissa


Recorda tindré a mà el teu DNI i el conte bancari per a la contractació